clear

骨灰楼规划

 
我们会根据地理优势和风水规划设计整个骨灰楼的空间,确保可以永久地放置骨灰龛。与一般的骨灰殿不同,石材采用高品质的大理石及花岗岩,不仅百年都不会风化,结构更稳定,也突显殿内的华贵典雅的气息,给人一种集天地之灵气之感。
 
ST Jaya   宏缘山庄   室內冷气骨灰樓

ST Jaya

 

宏缘山庄

 

室內冷气骨灰樓

 
室內白钢十花岗岩        

室內白钢+花岗岩

       
 
联系我们 联系我们