clear

石雕

 
石雕是由石头制成的物体,通常通过雕刻或组装形成视觉上有趣的三维形状。 石材比大多数替代材料更耐用,这使得它在建筑物外部的建筑雕塑中尤为重要。
 
 
圆雕   圆雕   圆雕
 
圆雕   圆雕   圆雕
 
查看更多联系我们 联系我们
影雕   影雕   影雕
 
查看更多联系我们 联系我们
    沉雕    
 
查看更多联系我们 联系我们
浮雕   浮雕    
 
查看更多联系我们 联系我们